Úspechy žiakov našej školy v školskom roku
2003/2004


Žiaci boli zapojení do nasledovných olympiád a súťaží:
Matematická olympiáda, olympiáda nemeckého jazyka, fyzikálna olympiáda, olympiáda slovenského jazyka, geografická olympiáda, Hollého pamätník.

Bohatá je aj činnosť v športovej oblasti a to súťaž vo volejbale, vo vybíjanej, šplh, vrh guľou a beh.
Výraznejšie sú výsledky nasledovných žiakov a družstiev:

 

Olympiáda nemeckého jazyka
Gabriela Blahútová 6. B - 1. miesto v regionálnom kole a 2. miesto v krajskom kole

Pozri dramatický krúžok
Fyzikálna olympiáda
David Ivanovič 9. A - úspešný riešiteľ v regionálnom kole


Matematická olympiáda
Petra Kotúčková 6. A - úspešný riešiteľ v obvodnom kole
Barbora Kittová 5. A - úspešný riešiteľ v okresnom kole
Dominika Nosálová 5. A - úspešný riešiteľ v okresnom kole
Matej Pinkas 9. A - úspešný riešiteľ v okresnom kole

Olympiáda slovenského jazyka
Matej Pinkas 9. A - 3. miesto v obvodnom kole


Hollého pamätník - obvodné kolo
Jarmila Homolová 4. B - 3. miesto : I. stupeň - poézia
Lenka Vitteková 8. A - 2. miesto: II. stupeň - próza


Geografická olympiáda
Matej Blaško 6. A - úspešný riešiteľ v obvodnom kole
Lenka Vitteková 8. A - úspešný riešiteľ v obvodnom kole
Matej Pinkas 9. A - úspešný riešiteľ v obvodnom kolePOZRITE SI ŠPORTOVCOV
pozri foto

Volejbal


2. miesto v okresnom kole starší žiaci
2. miesto v okresnom kole staršie žiačky
Vybíjaná

2. miesto v školských majstrovstvách okresu, 3. - 4. ročník - chlapciŠplh
Erik Zelenák 6. B - 1. miesto v okresnej súťaži základných a stredných škôl - mladší žiaci
Peter Lopatka 6. B - 4. miesto v okresnej súťaži základných a stredných škôl - mladší žiaci
Veronika Šaraboková 8. B - 1. miesto v okresnej súťaži základných a stredných škôl - staršie žiačky
Mária Mahajová 8. A - 3. miesto v okresnej súťaži základných a stredných škôl - staršie žiačky
Vrh guľou
Andrej Sloboda 9. A - 1. miesto v majstrovstvách okresu, 4. miesto v majstrovstvách krajaBeh na 800 m
Veronika Šaraboková 8. B - 3. miesto v okresnom kole školských majstrovstiev v atletike